Centro cultural en la Helios

El projecte consisteix en la rehabilitació de la Helios, una antiga nau industrial, convertint-la en un centre cultural.

Es proposa mantenir la part essencial de la nau existent, i donar-li resposta amb un nou edifici, creant una dualitat, l’edifici existent i el de nova planta, amb un espai exterior, obert a tot el poble, que, continuant amb aquesta contraposició, es creen dos patis, de diferent tamany i caràcter.

L’edifici de nova planta continua l’alineació a vial existent a tot el poble, envoltant l’edifici existent, de tal manera que es pot entendre la intervenció des de diferents punts de vista.

Per respecte a l’edifici existent, es proposa distanciar-se d’ell, deixant un pas d’aire, on unes lames de fusta creen la transició entre els dos.

El marès és la materialitat existent, estructura i acabat, motiu per el qual es proposa que l’edifici de nova planta segueixi aquest mateix esquema, i a la vegada, estableixi un diàleg amb ell, sent de formigó vist.