Rehabilitació Casa MC

La condició indispensable del client de poder disposar d’un espai diàfan on celebrar reunions i sopars amb familiars i amics va condicionar, des del primer moment, el plantejament d’aquest projecte.

La distribució sistemàtica de tots els espais, típica dels anys 80, ocasionava una falta d’il·luminació natural de zones de pas i la subdivisió d’estàncies.

La intervenció es centra en potencia el punt de major interès de l’habitatge, juntament amb la profunditat visual que disposa per la seva ubicació.

Espais amplis, passadissos que es converteixen en passos i il·luminació indirecta, suau i perspicaç suposen les característiques principals de la casa.

Espacios amplios, pasillos que se convierten en pasos e iluminación indirecta, suave y perspicaz suponen las características principales de la casa.