Rehabilitació i ampliació Casa SM

Una casa de poble, tradicional i amb una gran presència dels murs de càrrega condiciona enormement l’espai d’aquesta casa de quasi cinc metres d’amplada.

L’excessiva compartimentació dona lloc a una nova distribució, on predomina la comunicació espacial, no només en horitzontal, sinó també en vertical.

La preocupació per mantenir el caràcter tradicional de la casa i la valoració i èmfasis dels materials del lloc han donat forma al projecte, des del primer moment.